Brezer Joch / Fotoalbum

201
2

24.07.2012

Ostrampe, 3 km vor dem Pass (15.21)

24.07.2012

Ostrampe, 3 km vor dem Pass (15.21)

24.07.2012

Ostrampe, 2 km vor dem Pass (15.23)

24.07.2012

Ostrampe, 2 km vor dem Pass (15.24)

24.07.2012

Passhöhe (15.28)

24.07.2012

Passhöhe (15.29)

24.07.2012

Passhöhe (15.29)

24.07.2012

Passhöhe (15.30)

24.07.2012

Passhöhe (15.30)

24.07.2012

Passhöhe (15.32)

24.07.2012

Westrampe, 4 km nach dem Pass (15.42)

24.07.2012

Westrampe, 16 km nach dem Pass (15.58)

24.07.2012

Westrampe, 16 km nach dem Pass (15.58)

24.07.2012

Westrampe, 19 km nach dem Pass, Blick ins Ultental (16.03)

Zurück