Kreuzbergpass / Fotoalbum

2019


Bei der Cascata di Pissandolo an der Südrampe, 3 km vor dem Pass  (17.07.2013)


Blick vom Pass in Richtung Südrampe  (12.07.2019)


2016

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.02)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.02)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.02)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.03)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.03)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.04)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.04)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.04)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.05)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.05)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.05)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.06)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.06)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.06)

14.07.2016

Kreuzbergpass (18.06)2013


Blick vom Pass in Richtung Südrampe  (17.07.2013)


Passhöhe  (17.07.2013)

17.07.2013

Südrampe, 2 km vor dem Pass (15.48)

17.07.2013

Südrampe, 2 km vor dem Pass (15.48)

17.07.2013

Südrampe, 2 km vor dem Pass (15.49)

17.07.2013

Südrampe, 2 km vor dem Pass (15.19)

17.07.2013

Passhöhe (15.54)

17.07.2013

Passhöhe (15.55)

17.07.2013

Passhöhe (15.56)

17.07.2013

Passhöhe (15.56)

17.07.2013

Passhöhe (15.57)

17.07.2013

Passhöhe (15.57)

17.07.2013

Passhöhe (15.58)

17.07.2013

Passhöhe (16.01)

17.07.2013

Passhöhe (16.01)

17.07.2013

Passhöhe (16.02)Blick vom Pass in Richtung Innichen  (17.07.2013)


2007

29.07.2007

Passhöhe (12.33)

29.07.2007

Passhöhe (12.34)

29.07.2007

Passhöhe (12.34)

29.07.2007

Passhöhe (12.34)

29.07.2007

Passhöhe (12.35)

29.07.2007

Passhöhe (12.35)

29.07.2007

Passhöhe (12.35)

29.07.2007

Passhöhe (12.35)

29.07.2007

Passhöhe (12.36)

29.07.2007

Passhöhe (12.36)

29.07.2007

Passhöhe (12.38)

  Zurück