Passo Staulanza / Fotoalbum

2019


Blick über den Pass zum Monte Pelmo (13.07.2019)


Blick über den Pass zum Monte Pelmo (13.07.2019)


Blick vom Parkplatz bei Kehre 3 zum Monte Pelmo (13.07.2019)


2001 - 2010


Blick vom Pass zur Nordrampe (24.07.2010)

14.07.2001

Südrampe

14.07.2001

Passhöhe (14.18 - 14.30)

14.07.2001

Passhöhe (14.18 - 14.30)

14.07.2001

Passhöhe (14.18 - 14.30)

14.07.2001

Passhöhe (14.18 - 14.30)

13.07.2004

Passhöhe (11.30 - 11.33)

29.07.2007

Südrampe, 5 km vor dem Pass (15.41)

29.07.2007

Passhöhe (15.51)

29.07.2007

Passhöhe, Blick zur Nordrampe (15.51)

29.07.2007

Passhöhe, Blick zur Nordrampe (15.52)

29.07.2007

Blick von Süden zur Passhöhe (15.52)

24.07.2010

Südrampe, 4 km nach dem Pass (10.25)

24.07.2010

Südrampe, 4 km nach dem Pass (10.26)

24.07.2010

Südrampe, 4 km nach dem Pass (10.26)

  Zurück