Sella di Rioda / Fotoalbum

2019


Ostrampe (12.07.2019)


2016


Am Lago di Suris (14.07.2016)


Ostrampe (14.07.2016)


Ostrampe (14.07.2016)

14.07.2016

Am Lago di Suris (13.26)

14.07.2016

Am Lago di Suris (13.27)

14.07.2016

Ostrampe (13.35)

14.07.2016

Ostrampe (13.38)

14.07.2016

Ostrampe (13.39)

14.07.2016

Ostrampe (13.44)

14.07.2016

Ostrampe (13.45)

14.07.2016

Ostrampe (13.47)

14.07.2016

Ostrampe, 5 km vor dem Pass (13.50)

14.07.2016

Ostrampe, 5 km vor dem Pass (13.51)

14.07.2016

Ostrampe, 5 km vor dem Pass (13.52)

14.07.2016

Ostrampe (13.55)

14.07.2016

Ostrampe (13.58)

14.07.2016

Ostrampe (13.58)

14.07.2016

Ostrampe (13.58)

14.07.2016

Ostrampe (13.59)

14.07.2016

Ostrampe (14.01)

14.07.2016

Ostrampe, 1 km vor dem Pass bei Kehre 1 (14.03)

14.07.2016

Ostrampe, 1 km vor dem Pass bei Kehre 1 (14.03)

14.07.2016

Ostrampe, 1 km vor dem Pass bei Kehre 1 (14.03)

14.07.2016

Ostrampe, 1 km vor dem Pass bei Kehre 1 (14.03)

14.07.2016

Ostrampe, 1 km vor dem Pass bei Kehre 1 (14.05)

14.07.2016

Ostrampe, 1 km vor dem Pass bei Kehre 1 (14.05)

14.07.2016

Ostrampe, 1 km vor dem Pass bei Kehre 1 (14.05)

14.07.2016

Sella di Rioda (14.09)

14.07.2016

Sella di Rioda (14.11)

14.07.2016

Westrampe (14.12)

14.07.2016

Westrampe (14.13)

14.07.2016

Westrampe bei Sella di Razzo (14.17)


Westrampe (14.07.2016)2013


Ostrampe (22.07.2013)

22.07.2013

Am Lago di Suris (15.22)

22.07.2013

Am Lago di Suris (15.31)

22.07.2013

Am Lago di Suris (15.31)

22.07.2013

Am Lago di Suris (15.32)

22.07.2013

Am Lago di Suris (15.33)

22.07.2013

Am Lago di Suris (15.33)

22.07.2013

2 km nach Suris di Sopra (15.53)

22.07.2013

2 km nach Suris di Sopra (15.53)

22.07.2013

2 km nach Suris di Sopra (15.54)

22.07.2013

4 km nach Suris di Sopra (15.58)

22.07.2013

4 km nach Suris di Sopra (15.58)

22.07.2013

4 km nach Suris di Sopra (15.58)

22.07.2013

6 km nach Suris di Sopra, 1 km vor dem Pass (16.02)

22.07.2013

6 km nach Suris di Sopra, 1 km vor dem Pass (16.02)

22.07.2013

6 km nach Suris di Sopra, 1 km vor dem Pass (16.03)

22.07.2013

Passhhe (16.06)

22.07.2013

Passhhe (16.06)

22.07.2013

Passhhe (16.06)

22.07.2013

Passhhe (16.06)

22.07.2013

Abzweig zum Sella di Razzo (16.18)Ostrampe (22.07.2013)

  Zurck